Sunday, February 22, 2015

Důležité sdělení - important information

Vážení zákazníci a přátelé!
Dlužíme Vám odpověď na Vaše opakované dotazy. S politováním Vám musíme oznámit, že jsme v bistru Slunce po cca roce činnosti skončili, a to z několika různých důvodů.. jak říká náš šéfkuchař Ata, náklady jsme měli jako v New Yorku a výdělky jako v Afghánistánu. Navzdory všemu jsme se snažili Vám nabídnout kvalitní suroviny a naše vlastní výrobky. V blízké nebo vzdálenější budoucnosti možná otevřeme pravou perskou restauraci, kde se naplno může projevit jeho umění, ale zatím je to vše ve hvězdách. Všem Vám děkujeme za Vaši přízeň a přejeme hodně úspěchů.

Tým bistra Slunce.
PS. Íránské výrobky máme nyní na objednávku a perská kuchyně je nadále k dispozici formou cateringu.

Dear customers and friends!
We owe you a reply to all your repeated questions. Unfortunately we have to announce you that after about one year we finished our activity at the Slunce fast food, because of various reasons.. as our chef says, our expenses were high as in New York and our income as in Afghanistan. Despite all we tried to offer you high quality foods and our own production. In a nearer or farther future we plan to open a real Persian restaurant where all his talent can develop, but for now it's unsure. We thank you all for your support and we wish you much success.

The team of Slunce fast food.
PS. The Iranian products are available upon order and the ready food is available as catering upon order.

No comments:

Post a Comment